Naar inhoud

Over WOPS

Work- and Organisational Psychology

Arbeids- en Organisatiepsychologie bestudeert het gedrag van mensen in functie van de uitvoering van een job, in diverse organisatievormen. Werken is zeker meer dan enkel geld verdienen. Wij benaderen ons domein niet alleen vanuit een individuele invalshoek, maar hanteren in belangrijke mate ook sociaalpsychologische inzichten.

Binnen dit onderdeel van de psychologie omvat ‘human resource management’ een belangrijk kernpunt in onze opleiding zowel vanuit wetenschappelijk als praktisch oogpunt, onderbouwd vanuit de arbeids-, personeels- en organisatiepsychologie, maar ook vanuit de ergonomie, en rekening houdend met gezondheidsaspecten.

Teamwerk, omgaan met conflicten, organisatiecultuur en -verandering, leiderschap en politiek gedrag in organisaties zijn slechts enkele van de vele onderwerpen die aan bod komen. Maar ook hoe men de meest geschikte werknemers uitkiest, hen vormt, opleidt, motiveert en beloont wordt bestudeerd, naast actuele maatschappelijke thema’s zoals pesten op het werk, emotioneel belastend werk, werken in non-profitorganisaties, evoluties van loopbanen, e.d.

Het WOPS team

Team WOPs