Naar inhoud

Welkom bij de onderzoeksgroep Arbeids- en Organisatie Pyschologie

WOPS

Arbeids- en Organisatiepsychologie bestudeert het gedrag van mensen in functie van de uitvoering van een job, in diverse organisatievormen. Werken is zeker meer dan enkel geld verdienen. Wij benaderen ons domein niet alleen vanuit een individuele invalshoek, maar hanteren in belangrijke mate ook sociaalpsychologische inzichten.

Recent nieuws

Evenementen